Лов

Дивити солюшънс организира лов в различни точки на страната, като дава възможност на свойте клиенти да изпробват последните новости в нощните, термалните и дигитални прибори на полеви условия за да се убедят в преимуществата и възможностите им.

Голямото различие в надморската височина, спокойствието и девственната природа определят разнообразието на микро-климатичните особености и пазят естествените местообитания на кафявата мечка, благородния елен, елен лопатар, дивата свиня, сърната, муфлона, вълк.

Предлага се различен вид лов на гонка или от чакала в зависимост от района и сезонът. Има възможност за лов и стрелба във високо планински районни на разстояние до 2500 метра. Обучение и инструкции за боравене с оръжието преди стрелба за постигане на високи резултати. Предлага ме изготвяне на балистични профили, програмиране на софтуер за далечна стрелба, простелка и монтаж на всички видове оръжия. Индивидуално обучение с професионален екип за снайперова стрелба по движещи и стационарни цели.

Предлага се тур с автомобил до чакала или места за гонги или предвижване на собствен ход с ловен водач.

Възможност за допълнителни развлечения като: СПА услуги, езда, гмуркане, катерене, каране на АТВ, моторна шейна, риболов, спортна стрелба и др.

Цени

Нощувка със закуска в ловен дом : 50€

Храноден: 50€
- обяд 25€
- вечеря 25€

Ловен водач за един ден: 50€
Носач за един ден: 15€
Цена за групов лов на дивя свиня + обяд: 100€ за един ловец дневно
Индивидуален ловен ден /за един ловец/ : 200€
Моторно превозно средство дневно: 50€
Фотолов за един ден / с водач / : 50€
Езда за един ловен ден / за един ловец / : 50€
Ловно куче за един ден: 20€ дневно
Пансион за ловно куче: 15€

Трансвер (място на пристигане – стопанството – място на отпътуване) :
- за микробус и лек автомобил - 0.7€ за км, но не повече от 300€

Всички цени са в евро с вкючен ДДС.
Ценоразписа е минимален и стопанисващите дивеча могат да договарят по-високи цени.
Комисионната ( отстъпката ) е до 10% от договорените брутни цени.

Допълнителни услоия

А/ Управителят на ЛС има право да предлага пакетни цени след одобрение от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите
Б/ Трофейте от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изваряването им.В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат до 5% за влажност
В/ Ловните стопанства гарантират до 15% точност при отстрела на заявения трофей /без глиган/.Когато разликата в гарантиранта точност е над 15%, ловецът може да откаже да придобие трофея и съответно не го заплаща
Г/ За ранен и ненамерен едър дивеч се заплаща 50% от стойността на цената на отстреляния дивеч (при трофейните според заявката
Д/ Придружител заплаща пълен размер на пансиона. За деца до 7 години, придружаващи ловците не се заплаща храна и нощувка.За деца от 7 до 14 години се заплаща 50% от цената за нощувката и храната
Е/ Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне
Ж/ Заявката за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 50% най-късно до 10 дни преди провеждането на лова

Лов